About

Schermafbeelding 2016-10-14 om 18.00.12.png
 
 

PIT voor parkstad 2017-2020 - plan van aanpak

Dit plan van aanpak, ontwikkelend en geschreven in nauwe samenwerking met de educatie-afdeling van SCHUNCK*, vormt de leidraad voor het vervolg van het ontwikkelingstraject Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor de periode 2017-2020 voor basisonderwijs in Parkstad. Het presenteert de aanpak, werkwijze, activiteiten, samenwerkingsverbanden en planning die penvoerder SCHUNCK* voor de periode 2017-2020 samen met de scholen en het culturele veld in Parkstad heeft vormgegeven. 

Het plan was vormde de basis voor Fonds voor Cultuurparticipatie, de Provincie Limburg en Gemeente Heerlen voor toekenning van subsidie (februari 2017) in het kader van de vervolgregeling ‘CmK 2017-2020’: 1 miljoen euro voor cultuureducatie voor meer dan 10.000 kinderen in het basisonderwijs van Parkstad. 

Het vierjarig programma PIT is ingericht op het bewerkstelligen van een groei- en veranderproces in Parkstad voor de ontkieming van CmK op meer scholen. Het programma behelst coaching, scholing, verschillende werkgroepen en een online platform waarmee scholen in Parkstad vanuit hun eigen visie de kwaliteit van cultuureducatie kunnen verbeteren. De doelstelling is de creatie van een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma – Parkstad-breed – dat voortbouwt op de kracht en eigenheid van de school en de regio om kinderen optimaal te stimuleren in hun culturele ontwikkeling.